Netherlands Embassy Singapore

Potentie en ontwikkeling voor Ocean Thermal

Energy Conversion in Maleisië

Uit onderzoek naar de potenties voor het winnen van duurzame energie uit de oceaan komen voor
Maleisië wisselende uitkomsten. De energie uit golven, stroming en getijdenverschil zouden maar

Circulaire Economie van start in Singapore

Singapore als testbed voor verbetering van de leefbaarheid

Volgens een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving is Nederland bij uitstek geschikt
voor de overgang naar een circulaire economie door haar intensieve benutting van het
landoppervlak. De circulaire economie functioneert namelijk het beste waar grondstof- en