Markt & Sectorrapporten

Singapore als testbed voor verbetering van de leefbaarheid

Volgens een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving is Nederland bij uitstek geschikt
voor de overgang naar een circulaire economie door haar intensieve benutting van het
landoppervlak. De circulaire economie functioneert namelijk het beste waar grondstof- en
reststromen vanwege korte afstanden gemakkelijk uitwisselbaar zijn. Ook in Singapore is het

Lees meer...

Cambodia is a developing market economy in Southeast Asia with a population of more than 15 million people and a GDP of around USD 18.5 billion (2015). The country’s economy is growing rapidly and liberal trade and investment policies have been introduced to promote trade and foreign investment.

Lees meer...
Uitgever rapport: 
Land: 
Jaar van uitgave: 
2017
Sector: 

Op verzoek van de Deense Koning Christian 2, begon Nederland in de 16e eeuw Nederlandse boeren te ‘exporteren’ naar Denemarken om aan de groeiende voedselvraag in Denemarken te kunnen voldoen. De eeuwen daarna zijn de zakelijke banden tussen Denemarken en Nederland verder verduurzaamd en verstevigd.

Lees meer...
Kansen voor pioniers
Uitgever rapport: 
Land: 
Jaar van uitgave: 
2017
Sector: 

West-China is nog altijd ‘booming’. Waar in de rest van China de jaarlijkse economische groei afremt naar ‘slechts’ zo’n 6%, blijft het Westen van het land dubbele groeicijfers noteren. Zo groeide de totale economie van de stadsprovincie Chongqing met meer dan 10% in 2016.

Lees meer...

De Australische regering heeft haar visie en beleidskaders bekend gemaakt voor de ontwikkeling van Noord-Australië. Met het oog op deze plannen bestaan er in potentie voor het Nederlandse bedrijfsleven kansen, met name in de volgende sectoren: water (irrigatie en infrastructuur), infrastructuur (havens en logistiek), voedsel (irrigatie en logistiek) en land- en tuinbouw.

Lees meer...
Minas Gerais handelsbalans 2015 & handel met NL 2016
Uitgever rapport: 
Land: 
Jaar van uitgave: 
2017
Sector: 

Minas Gerais is met 20 miljoen inwoners de tweede Braziliaanse deelstaat. Minas heeft het lands derde grootste BNP, met in 2014 een waarde van 516,1 miljard BRL (166 miljard USD). De oppervlakte van de deelstaat komt overeen met die van Frankrijk.

Lees meer...

Pagina's