Energie (topsector)

Business opportunities Renewable Energy

The electricity delivery in Ghana is unreliable and frequent black-outs occur. Consumers are looking for alternatives. Furthermore, an enabling policy environment and high electricity/gas tariffs are in place and provide increasing opportunities for investments in renewable energy.

Investment Opportunities: capital investments

The Private Equity market in Mexico is booming: energy & infrastructure, financial and manufacturing industries offer good investment opportunities

The Embassy finds that investing in Mexico provides a valuable opportunity for investors who are able to diversify and hedge the risks.

Circular economy study Luxembourg

Luxembourg as a knowledge capital and testing ground for the circular economy

The circular economy is more than a potential model for Luxembourg. It is an economic imperative.

Opportunities in the Peruvian Energy Sector

Technical Report with commercial opportunities

Uitgebreid kansenrapport van de Nederlandse ambassade in Peru over de energiesector in het land. Olie en gas maken nu nog een groot deel uit van de energiematrix, maar wind- en zonne-energie zijn sterk in opkomst. Daarnaast biedt ook waterkracht kansen.

E-mobility in Switzerland

Dutch solutions for green mobility

Kansenrapport over elektrische voertuigen (EV's) in Zwitserland. Nederland loopt voor op Zwitserland op het gebied van E-mobility, maar de Zwitserse overheid wil flink investeren op dit gebied om de achterstand in te lopen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Zakendoen in Zuid-Duitsland

Baden-Württemberg, Beieren en Hessen

Wilt u met uw bedrijf op de Zuid-Duitse markt aan de slag of meer weten over de kansen die er liggen?

Renewable energy potential in Texas

Business opportunities for the Netherlands

Er zijn veel kansen voor Nederlandse bedrijven in de energiesector in Texas. Zo beschikt de staat over een eigen energienetwerk en zijn er volop kansen voor duurzame energie.

Haven van Houston

Ontwikkelingen in de haven en kansen voor Nederlandse bedrijven

Houston is een van de grootste petrochemische sectoren in de wereld en een gateway naar Mexico, Canada en Latijns-Amerika.

Connect with the Midwest

‘Smart City’ trends and opportunities for collaboration

Stedelijke functies worden ‘verslimd’ in zowel Nederland als het Middenwesten van de Verenigde Staten. Dit proposition paper brengt ontwikkelingen in kaart rondom informatietechnologie, mobiliteit & transport, (klimaat-)adaptatie, energie & water, de bebouwde omgeving en voedsel.

Factsheet Renewable Energy sector in Vietnam

Vietnam has major potential to generate energy from renewable sources. The high radiation in southern provinces for solar power, the over 3.000km long coastline for wind energy and also energy from biomass is something Vietnam is interested in to develop further.

Pagina's