Special Representative Chennai

Masterplan watermanagement in Tamil Nadu

In 2015 werd Chennai, de hoofdstad van de Indiase provincie Tamil Nadu, getroffen door ernstige overstromingen. Sindsdien staat waterbeheer hoog op de agenda. De komende 8 jaar wordt de waterinfrastructuur geheel vernieuwd.

Opportunities in water management in Chennai

The Tamil Nadu Government, along with the city of Chennai has now decided to carry out detailed work related to water management. The government has decided to revamp the entire water infrastructure over 8 years.