NBSO Brazil

Seminar (dam)monitoring en tailingsmanagement

Oproep deelname seminar Nederland - Minas Gerais over tailingsdammen / dam monitoring

Bijzondere kans voor Nederlandse bedrijven actief in / rondom (dam)monitoring en tailingsmanagement om zichzelf te presenteren aan mijnbouwbedrijven in Brazilië in een seminar georganiseerd door de deelstaatoverheid van Minas Gerais.