NBSO Jinan

Kansen in sector tuinbouw

Kansen In Sector Tuinbouw, provincie Shandong

De provincie Shandong is de belangrijkste provincie in China in termen van totale waarde, toegevoegde waarde, import en export van agro-producten. NBSO Jinan deed een studie naar deze sector in Shandong, met als doel de huidige situatie in Shandong te schetsen.

Food Valley of China in Weifang

In 2015 versterkte de uitwisseling met de Food Valley Nederland en de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). In september 2016 tekenden de twee food valleys een samenwerkingsovereenkomst.

Economic Overview and Opportunities Shandong

Economic Overview and Opportunites of Shandong Province, China

De provincie Shandong biedt mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in een groot aantal sectoren. Het NBSO-rapport 'Economic overview and opportunities of Shandong province' beschrijft de huidige stand van zaken en de richting waarin de provincie zich economisch ontwikkelt.

Animal Husbandry Industry in Shandong, China

De veeteelt sector in China biedt verschillende kansen voor Nederlandse bedrijven. De lokale overheden in Shandong investeren sterk in modernisering en vergroting van de industrie.