Markt & Sectorrapporten


Thailand is de tweede economie van Zuidoost-Azie met 69 miljoen inwoners en een strategische locatie in de dynamische Zuidoost-Aziatische regio. Ondanks de lagere economische groei in de afgelopen jaren (2016: 3,2%) biedt de Thaise onroerend goedmarkt interessante mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Lees meer...
Land: 
Jaar van uitgave: 
2017

De Ierse economie liet de afgelopen jaren indrukwekkende groeicijfers zien en ook het herstel van de Ierse bouwsector zet zich door. De overheid investeert meer in de bouwsector en de benodigde infrastructuur. Deze investeringen zijn niet alleen noodzakelijk om woningbouw te realiseren maar ook essentieel voor de ontwikkeling van niet-residentiële bouwobjecten.

Lees meer...
The silver economy’s opportunities
Land: 
Jaar van uitgave: 
2017

Nederland bezit een schat aan expertise op het gebied van Life Science & Health. Spanje biedt mogelijkheden voor deze topsector. Er is in Spanje, net als in andere Europese landen, sprake van vergrijzing. Ook het gezondheidstoerisme is steeds meer een factor waar kansen zich voordoen.

Lees meer...
Naast risico's biedt brexit regio's kansen
Uitgever rapport: 
Jaar van uitgave: 
2017
Sector: 

De economische impact van de brexit verschilt per provincie. Utrecht en Noord-Holland lijken het meest gevoelig, omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) een relatief groot belang heeft in de goederenexport van deze provincies. Maar de Britse uittreding levert regionaal ook kansen op.

Lees meer...
Samen sterker in de wereld
Uitgever rapport: 
Land: 
Jaar van uitgave: 
2017
Sector: 

Medio 2016 heeft de Dutch Trade & Investment Board (DTIB) een publiek-private Stuurgroep gevraagd te adviseren over hoe Nederland zijn positie op internationale markten kan versterken. Onze internationale prestaties op het gebied van handel, investeringen en innovatie zijn goed, maar is dit gezien de grote uitdagingen van morgen goed genoeg?

Lees meer...

Pagina's