Economie in Italië en Frankrijk

Herstel niet voelbaar voor grote bevolkingsgroepen

Economie in Italië en Frankrijk voeden anti-Europees gevoel
De nasleep van de crisis is voelbaar bij de Franse verkiezingen van aanstaande zondag. In Italië zal dat volgend jaar zeker het geval zijn. De sociaal economische ontwikkelingen voor de laagopgeleiden, ouderen en mensen met lager inkomen zijn in de afgelopen jaren achteruit gegaan in Italië. In Frankrijk zijn deze ook niet verbeterd, en het sentiment over de levensstandaard in het land is zeer somber. Dit gaat gepaard met een grotere anti-Europese stem, terwijl dat in het sterker groeiende Duitsland bijna niet aan de orde is.

Contactinformatie: 
Uitgever rapport: 
Publicatietaal: 
Sector: 
Jaar van uitgave: 
2017