Circulaire Economie van start in Singapore

Singapore als testbed voor verbetering van de leefbaarheid

Volgens een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving is Nederland bij uitstek geschikt
voor de overgang naar een circulaire economie door haar intensieve benutting van het
landoppervlak. De circulaire economie functioneert namelijk het beste waar grondstof- en
reststromen vanwege korte afstanden gemakkelijk uitwisselbaar zijn. Ook in Singapore is het
streven om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Om de transitie naar een circulaire
economie in Singapore te faciliteren besteden de innovatie attachés op Nederlandse ambassade
aandacht aan ‘awareness’ via beleidsinspiratie en het stimuleren van onderzoeksamenwerkingen.
Dit levert op de middellange termijn zakelijke kansen op voor Nederlands
kennis en kunde. We nodigen Nederlandse bedrijven en onderzoekers uit om samen uw kansen
in Singapore te verkennen.
Zie download voor meer informatie.

Contactinformatie: 

Astrid Seegers, Netherlands Embassy
Singapore & Malaysia | Holland Innovation Network
E-mail: astrid.seegers@minbuza.nl
W: singapore.nlambassade.org & www.ianetwerk.nl