Circulaire Economie in Australië

Dit marktrapport gaat in op de Australische ontwikkelingen, behoeftes en knelpunten met betrekking tot Circulaire Economie en de manieren waarop het Nederlandse bedrijfsleven hierop kan inspelen.

Contactinformatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de economische afdeling van het Consulaat-Generaal te Sydney via syd-ez@minbuza.nl of +61 28305 6807

Uitgever rapport: 
Publicatietaal: 
Land: 
Jaar van uitgave: 
2017