Markt & Sectorrapporten


The maritime sector contributed about 8% to the national GDP in 2016. Moreover, Vietnam is currently the 2nd largest in ASEAN and ranks 5th in the world for shipbuilding. The government has declared the maritime sector one of its priorities and is investing in increasing its output capacity as well as the technology level of the sector.

Lees meer...
Q3 2017
Land: 
Jaar van uitgave: 
2018
Sector: 

In Q3 2017 the Economic Activity Indicator (EAI) slightly fell to 0.22 but remained strong due to the long-term component which proceeded to its record high since 2007. The cyclical position declined somewhat in line the cyclically lower level of the leading growth indicator for the euro area. More on these issues could be found in the publication attached.

Lees meer...
Business opportunities for the Netherlands
Uitgever rapport: 
Jaar van uitgave: 
2017

Er zijn veel kansen voor Nederlandse bedrijven in de energiesector in Texas. Zo beschikt de staat over een eigen energienetwerk en zijn er volop kansen voor duurzame energie. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in de verschillende energiesectoren en de kansen daarin voor Nederlandse bedrijven.

Lees meer...
Ontwikkelingen in de haven en kansen voor Nederlandse bedrijven

Houston is een van de grootste petrochemische sectoren in de wereld en een gateway naar Mexico, Canada en Latijns-Amerika. De afgelopen jaren is het aantal investeringen in de petrochemische sector enorm toegenomen dankzij de toegang tot goedkope en continue beschikbare grondstof uit de schalievelden in Texas.

Lees meer...
Investment Opportunities in the Maritime Sector 2017

The recent $5.25 billion Panama Canal expansion has tripled its capacity and changed the way shipping lines navigate their global shipping routes. The expansion of the Canal has led to the establishment of new projects in the maritime sector, thus creating business opportunities for Dutch companies.

Lees meer...
‘Smart City’ trends and opportunities for collaboration

Stedelijke functies worden ‘verslimd’ in zowel Nederland als het Middenwesten van de Verenigde Staten. Dit proposition paper brengt ontwikkelingen in kaart rondom informatietechnologie, mobiliteit & transport, (klimaat-)adaptatie, energie & water, de bebouwde omgeving en voedsel. Veel steden in de Midwest hebben de ambitie om volwaardige Smart Cities te worden.

Lees meer...

Pagina's