Business opportunities


De Waalse regering maakt de komende 4 jaar 640 miljoen euro vrij om zijn wegen- en waterwegennet te moderniseren. De helft ervan wordt gefinancierd door de kilometerheffing voor zware vrachtwagens, die vanaf april 2016 wordt ingevoerd. Meer dan de helft van de middelen (347 miljoen euro) gaat naar de verbetering van de secundaire wegen. Daarover gaat het grootste deel van het verkeer.

Lees meer...

Vlaanderen is Europa’s grootste uitstoter van vervuilende emissies zoals bijvoorbeeld fijn stof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van het verkeer op het klimaat te reduceren streeft de Vlaamse Regering naar een groener wagenpark. Ze heeft daarvoor drie maatregelen genomen m.b.t. de vergroening van de autofiscaliteit, de zero emissie bonus en de uitbouw van laadinfrastructuur.

Lees meer...
Opportuniteiten voor health technologie toepassingen in België

In de Algemene Beleidsnota Gezondheidszorg van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stelt de minister dat eHealth één van de speerpunten van het Belgische gezondheidsbeleid zal worden; hiermee wordt het uitwisselen van patiëntengegevens bedoeld.

Lees meer...
Business opportunities for Dutch companies

Dutch companies have a lot of opportunities in the expanding Indian engineering market. Some of the areas where Dutch companies can explore, export and invest in the Indian engineering sector are as follows:

Lees meer...

Pagina's