Business opportunities

New South Wales, Australia

Het budget van de Australische deelstaat New South Wales jaar 2016-2017 is vrijgegeven, waarbij er voor het ontwikkelen van de fietsinfrastructuur een fonds van $76 miljoen is vastgesteld. Vanaf 1 juli zal dit fonds beschikbaar zijn om als prioriteit grote projecten te financieren. Een panel bestaande uit de regering, weg- en fietsgebruikers bepaalt welke projecten dit zijn.

Lees meer...
Nearly EUR 1 Bln for Waste Water Treatment in Bulgaria by 2020

The funds will be provided to the development of water and sewerage infrastructure, as well as for regional planning in the sector's development, improvement of monitoring and the development of strategic documents like management plans for water basin management and others included in the Naval Strategy.

Lees meer...
The Private Equity market in Mexico is booming: energy & infrastructure, financial and manufacturing industries offer good investment opportunities

The Embassy finds that investing in Mexico provides a valuable opportunity for investors who are able to diversify and hedge the risks.

Lees meer...
Door de vergrijzing moeten jaarlijks tot 3.500 extra bedden in rusthuizen worden gecreëerd. Vandaag zijn dat er slechts 2.000 per jaar.

Het aantal Belgische 80-plussers stijgt van bijna 600.000 in 2014 naar 1,3 miljoen in 2060. Dit impliceert dat er tegen 2060 circa 300.000 bedden nodig zijn. Nu komen er in België jaarlijks zo’n 2.000 bedden bij. Dat aantal nieuwe bedden moet worden opgedreven tot 3.500 per jaar. Na 2024 zelfs tot 6.000 à 7.000 per jaar.

Lees meer...

De Waalse regering maakt de komende 4 jaar 640 miljoen euro vrij om zijn wegen- en waterwegennet te moderniseren. De helft ervan wordt gefinancierd door de kilometerheffing voor zware vrachtwagens, die vanaf april 2016 wordt ingevoerd. Meer dan de helft van de middelen (347 miljoen euro) gaat naar de verbetering van de secundaire wegen. Daarover gaat het grootste deel van het verkeer.

Lees meer...

Vlaanderen is Europa’s grootste uitstoter van vervuilende emissies zoals bijvoorbeeld fijn stof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van het verkeer op het klimaat te reduceren streeft de Vlaamse Regering naar een groener wagenpark. Ze heeft daarvoor drie maatregelen genomen m.b.t. de vergroening van de autofiscaliteit, de zero emissie bonus en de uitbouw van laadinfrastructuur.

Lees meer...
Opportuniteiten voor health technologie toepassingen in België

In de Algemene Beleidsnota Gezondheidszorg van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stelt de minister dat eHealth één van de speerpunten van het Belgische gezondheidsbeleid zal worden; hiermee wordt het uitwisselen van patiëntengegevens bedoeld.

Lees meer...

Pagina's