Business opportunities

Ontwikkelingen in de haven en kansen voor Nederlandse bedrijven

Houston is een van de grootste petrochemische sectoren in de wereld en een gateway naar Mexico, Canada en Latijns-Amerika. De afgelopen jaren is het aantal investeringen in de petrochemische sector enorm toegenomen dankzij de toegang tot goedkope en continue beschikbare grondstof uit de schalievelden in Texas.

Lees meer...
Investment Opportunities in the Maritime Sector 2017

The recent $5.25 billion Panama Canal expansion has tripled its capacity and changed the way shipping lines navigate their global shipping routes. The expansion of the Canal has led to the establishment of new projects in the maritime sector, thus creating business opportunities for Dutch companies.

Lees meer...
‘Smart City’ trends and opportunities for collaboration

Stedelijke functies worden ‘verslimd’ in zowel Nederland als het Middenwesten van de Verenigde Staten. Dit proposition paper brengt ontwikkelingen in kaart rondom informatietechnologie, mobiliteit & transport, (klimaat-)adaptatie, energie & water, de bebouwde omgeving en voedsel. Veel steden in de Midwest hebben de ambitie om volwaardige Smart Cities te worden.

Lees meer...
Succesvolle Nederlandse verkenning van Singaporees robotica landschap

De eerste week van november 2017 heeft een Nederlandse robotica delegatie een bezoek gebracht aan Singapore. Doel was om te verkennen op welke wijze samenwerking binnen robotica mogelijk is én actief op zoek te gaan naar gezamenlijk gedragen thema's en cases.

Lees meer...

Pagina's