Uitbreiding Gold Coast Airport

Gold Coast Airport (GCA) is een van de snelst groeiende vliegvelden van Australië en inmiddels het 5e vliegveld van het land. De verwachting is dat de toekomstige groei van de luchthaven boven het landelijke gemiddelde blijft uitkomen.

Tot 2037 moet het aantal passagiers dat jaarlijks via GCA reist groeien tot 16,6 miljoen. Om deze groei te realiseren heeft GCA een masterplan opgesteld. Hierin staan plannen voor uitbreiding en modernisering van het vliegveld en het omliggende terrein voor de komende 20 jaar. GCA heeft de plannen opgesplitst in plannen voor de korte termijn (tot 2022) en voor de lange termijn (tot 2037).

In dit document is een analyse opgenomen van de korte termijn plannen en de kansen die dit biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Contactinformatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Consulaat-Generaal te Sydney via syd-ez@minbuza.nl of +61 2 8305 6807