Kansen zonne- en windenergie in Vlaanderen

Omdat de geplande biomassacentrale van Langerlo er niet komt, ontstaat er een groot potentieel voor bijkomende zonne- en windenergie installaties in Vlaanderen. Kunt u met uw bedrijf zonne- en windenergie installaties bouwen? Zijn zonne- en windenergie installaties uw product? Dan zijn er in België kansen voor u.
Vanwege de klimaatdoelstellingen - 40% minder CO2 uitstoot in 2030 tegenover 2005 - moet in Vlaanderen de volgende jaren een stevige inhaalslag op het vlak van duurzame energie installaties gemaakt worden. De biomassacentrale van Langerlo zou daar een aandeel van 4% in hebben gehad (een jaarlijkse electriciteitsproductie van 2,6 TWh). Volgens een studie van Energyville kan deze capaciteit gehaald worden met een bijkomende installatie van 300 windturbines, 125.000 woningen met zonnepanelen en een tiental zonneparken.

Contactinformatie: 

Peter Brulmans
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
B-1040 Brussel
peter.brulmans@minbuza.nl