Kansen windenergie in Australië

In 2017 is door de Australische overheid meer dan € 5 miljard gecommitteerd aan duurzame energieprojecten. In dit document zijn de meest relevante windenergieontwikkelingen opgenomen.

Contactinformatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de economische afdeling van het Consulaat-Generaal te Sydney via syd-ez@minbuza.nl of +61 2 8305 6807.