Toeleveren en uitbesteden/outsourcing

U twijfelt tussen toelevering of outsoursing. Wat zijn de voor- en nadelen ? Hoe komt u tot een goede keuze?

Gerelateerd

Onderwerpen
Overeenkomsten en algemene voorwaarden (export)
Agent of importeur/wederverkoper (internationaliseren)
Joint-venture (internationaliseren)
Licensing en franchising (internationaliseren)
Toeleveren en uitbesteden (internationaliseren)
Hulp en ondersteuning (export)
Hulp en ondersteuning (import)
Buitenlands verkoopkantoor of dochterbedrijf (internationaliseren)
Omgaan met financieel risico (export)
Matchmaking (export)
Financiering internationaal werkkapitaal (bankzaken)
Internationaal betalingsverkeer (bankzaken)
Investeren (bankzaken)
Investeringsrisico beheersen (bankzaken)
Fusie en overname en participeren (internationaliseren)
Internationaal innoveren
Marktinformatie (Ondernemen in ontwikkelingslanden)
Netwerk (Ondernemen in ontwikkelinglanden)
Overheidsbeleid (ondernemen in ontwikkelingslanden)
Cases checklists en handleidingen (export)
Waarom en hoe (export)
Cases checklists en handleidingen (import)
Matchmaking (import)
Waarom en hoe (import)
Handelsmissies (export)
Landeninformatie (export)
Marktonderzoek (export)
Sector- en productinformatie (export)
Sector
Verpakkingsindustrie
High Tech (topsector)
Life Sciences & Health (topsector)
Bouw en infrastructuur
Energie (topsector)
Tuinbouw (topsector)
Sectorbreed
ICT
Metaal(bewerkings)industrie
Toerisme recreatie en horeca
Consumentengoederen en detailhandel
Creatieve industrie (topsector)
Woning- en projectinrichting
Activiteit
Vakbeurzen
Handelsreizen uit
Evenementen, seminars, bijeenkomsten
Trainingen, cursussen