Australië

Aanbestedingen Western Sydney Airport

Nieuw te bouwen vliegveld in Sydney biedt kansen voor Nederlandse aerospace industrie

Kingsford Smith Airport (Sydney Airport) bereikt in mid-2030 de maximale capaciteit. Voor verdere uitbreiding is geen ruimte. Western Sydney Airport (WSA) is naar verwachting in 2026 gereed en wordt het 2e vliegveld van Sydney. WSA ligt ongeveer 40 km ten westen van het centrum.

Uitbreiding Gold Coast Airport

Gold Coast Airport (GCA) is een van de snelst groeiende vliegvelden van Australië en inmiddels het 5e vliegveld van het land. De verwachting is dat de toekomstige groei van de luchthaven boven het landelijke gemiddelde blijft uitkomen.

Kansen windenergie in Australië

In 2017 is door de Australische overheid meer dan € 5 miljard gecommitteerd aan duurzame energieprojecten. In dit document zijn de meest relevante windenergieontwikkelingen opgenomen.

Brisbane: Cross River Rail Project

De Australische stad Brisbane ontwikkelt momenteel een nieuw tunnel- en spoorproject ter waarde van ruim EUR 3,5 miljard. De technisch complexe aard maakt het project interessant voor Nederlandse aanbieders van tunneltechnologie.

Sydney: Kans Beaches Link Tunnel

• Projectwaarde: A$3 miljard dollar (€2 miljard)
• Projectduur: 5 jaar
• Waarde vooronderzoek: A$77 miljoen
• Start vooronderzoek: eind april 2017
• Duur vooronderzoek: 6 – 9 maanden
• Definitief plan beschikbaar: mid-2018

Dutch Tech Fact-Finding Mission to Australia

2017 Report

Verslag van een fact-finding missie naar Australië, die in oktober 2017 plaatsvond. Verschillende bedrijven uit de technologiesector namen deel aan deze missie. Dit missierapport geeft inzicht in de handelsmogelijkheden tussen Australische en Nederlandse bedrijven in de tech-industrie.

Circulaire Economie in Australië

Dit marktrapport gaat in op de Australische ontwikkelingen, behoeftes en knelpunten met betrekking tot Circulaire Economie en de manieren waarop het Nederlandse bedrijfsleven hierop kan inspelen.

Kansdossier Noord-Australië

De Australische regering heeft haar visie en beleidskaders bekend gemaakt voor de ontwikkeling van Noord-Australië.

Doing Business in Australia 2015

The guide Doing Business in Australia, provides sound, practical advice on the relevant laws and regulations for foreign companies looking to invest in Australia. Australia’s AU$1.6 trillion economy has entered its 23rd consecutive year of uninterrupted growth.

Marktrapporten t.a.v. Australië

Hierbij vindt u de link naar (landspecifieke) publicaties van de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek Rabobank, de economische denktank van de Rabobank.

Pagina's