Business opportunities

Voeding op maat van bepaalde doelgroepen

Flanders’Food (het innovatieplatform voor de Vlaamse voedingsindustrie) en FEVIA Vlaanderen (de federatie van de voedingsindustrie) geven aan dat er een markt is voor doelgroepenvoeding en functionele voeding. Samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) wil men inzetten op onderzoek naar functionele voeding.

Lees meer...
Bron: 
Sector: 
Land: 

De automobielsector in Spanje vraagt om fiscale maatregelen als hulp voor de vernieuwing van het wagenpark. De gemiddelde leeftijd van deze vloot ligt nu op 12 jaar, een van de hoogste gemiddelden in Europa. De autosector dringt er op aan de nodige maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.

Lees meer...

Pagina's