Toeleveren en uitbesteden/outsourcing

U twijfelt tussen toelevering of outsoursing. Wat zijn de voor- en nadelen ? Hoe komt u tot een goede keuze?

Gerelateerd

FocusLanden
Rusland
Onderwerpen
Overeenkomsten en algemene voorwaarden (export)
Agent of importeur/wederverkoper (internationaliseren)
Joint-venture (internationaliseren)
Licensing en franchising (internationaliseren)
Toeleveren en uitbesteden (internationaliseren)
Hulp en ondersteuning (export)
Hulp en ondersteuning (import)
Samenwerkingsvormen (export)
Sector- en productinformatie (export)
Matchmaking (export)
Handelsmissies (export)
Handelsmissies (import)
Buitenlands verkoopkantoor of dochterbedrijf (internationaliseren)
Fusie en overname en participeren (internationaliseren)
Landeninformatie (export)
Marktonderzoek (export)
Transportmogelijkheden (import)
Importplan (import)
Landeninformatie (import)
Sector- en productinformatie (import)
Waarom en hoe (import)
Marktinformatie (Ondernemen in ontwikkelingslanden)
Netwerk (Ondernemen in ontwikkelinglanden)
Internationaal innoveren
Omgaan met financieel risico (export)
Financiering internationaal werkkapitaal (bankzaken)
Internationaal betalingsverkeer (bankzaken)
Investeren (bankzaken)
Investeringsrisico beheersen (bankzaken)
Sector
Verpakkingsindustrie
Sectorbreed
Agri & Food (topsector)
Bosbouw en hout(bewerkings)industrie
Milieusector
Tuinbouw (topsector)
Toerisme recreatie en horeca
Biotechnologie
Chemie (topsector)
Elektronica industrie
Energie (topsector)
High Tech (topsector)
ICT
Life Sciences & Health (topsector)
Creatieve industrie (topsector)
Logistiek (topsector)
Machine-industrie
Water (topsector)
Bouw en infrastructuur
Activiteit
Vakbeurzen
Handelsreizen uit
Studieproject
Matchmaking
Evenementen, seminars, bijeenkomsten