België

De Stal van de Toekomst

Handelsmissie naar Wallonië

Waarom Wallonië?
- Gunstige geografische ligging t.o.v Nederland en daarnaast vormt Wallonië voor veel bedrijven een toegangspoort tot Frankrijk.
­- Schaalvergroting en verduurzaming van bedrijfsvoering zijn actuele onderwerpen die kansen bieden voor Nederlandse bedrijven.

Asbestverwijdering in Vlaamse scholen

Kansen voor Nederlandse asbestverwijderaars

In Vlaanderen zijn naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om zo'n 15.000 ton. De Vlaamse regering trekt nu 7,5 miljoen euro uit voor de versnelde verwijdering van asbest uit scholen. Dit biedt kansen voor Nederlandse asbestverwijderaars.

Kansen zonne- en windenergie in Vlaanderen

Omdat de geplande biomassacentrale van Langerlo er niet komt, ontstaat er een groot potentieel voor bijkomende zonne- en windenergie installaties in Vlaanderen. Kunt u met uw bedrijf zonne- en windenergie installaties bouwen? Zijn zonne- en windenergie installaties uw product?

Belgische 50-plusser wil verbouwen

De helft van de 50-plussers heeft verbouwplannen

Belgische senioren blijken steeds langer thuis te blijven wonen. Zij zoeken oplossingen om het thuiscomfort te vergroten. Bovendien groeit deze doelgroep nog stevig. Een interessante opportuniteit voor de Nederlandse bouwsector.

Foodtrend België – ‘Personalized food’

Voeding op maat van bepaalde doelgroepen

Flanders’Food (het innovatieplatform voor de Vlaamse voedingsindustrie) en FEVIA Vlaanderen (de federatie van de voedingsindustrie) geven aan dat er een markt is voor doelgroepenvoeding en functionele voeding.

40 miljoen beschikbaar voor slim cameraschild

Federale overheid kondigt openbare aanbesteding aan voor de bouw van een slim camera netwerk door heel België

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jambon investeert 40 miljoen euro in 1.000 nieuwe, camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR camera’s).

Bouw van 50 nieuwe scholen in Vlaanderen

In opvolging van het ‘Scholen van Morgen’ project gaat de Vlaamse regering 50 nieuwe scholen laten bijbouwen. Hiervoor is een budget van 200 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat via een publieke-private samenwerking zal worden besteed.

Etnische voeding & dranken in België

Demografische cijfers wijzen op een omvangrijke toename van de mondiale moslimbevolking tegen 2050. Uit onderzoek blijkt dat deze groep een specifieke vraag heeft wat voeding en drank betreft.

Dubbel zoveel rusthuisbedden nodig in België

Door de vergrijzing moeten jaarlijks tot 3.500 extra bedden in rusthuizen worden gecreëerd. Vandaag zijn dat er slechts 2.000 per jaar.

Het aantal Belgische 80-plussers stijgt van bijna 600.000 in 2014 naar 1,3 miljoen in 2060. Dit impliceert dat er tegen 2060 circa 300.000 bedden nodig zijn. Nu komen er in België jaarlijks zo’n 2.000 bedden bij. Dat aantal nieuwe bedden moet worden opgedreven tot 3.500 per jaar.

Waalse regering investeert 640 miljoen in weg

De Waalse regering maakt de komende 4 jaar 640 miljoen euro vrij om zijn wegen- en waterwegennet te moderniseren. De helft ervan wordt gefinancierd door de kilometerheffing voor zware vrachtwagens, die vanaf april 2016 wordt ingevoerd.

Pagina's