Rondetafelbijeenkomst aquacultuur India

vrijdag 12 mei 2017
RVO
Den Haag
Organisator: 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Entreekosten: 
Gratis
Voertaal: 
Engels

Bent u als ondernemer actief in de aquacultuur? Wilt u zakendoen met India? Kom dan op 12 mei 2017 naar Den Haag voor een rondetafelbijeenkomst over de kansen die deze industrie biedt voor Nederlandse bedrijven. RVO.nl organiseert de bijeenkomst in samenwerking met de Nederlandse ambassade in New Delhi en Netherlands Business Support Office Hyderabad. India is een gigantisch land en de verschillen in de omvang en organisatie van de aquacultuursector zijn groot. Ondanks de indrukwekkende groei zijn er nog veel mogelijkheden. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven in de aquacultuursector. De Nederlandse aquacultuursector is gericht op kennisontwikkeling en -uitwisseling. India is op zoek naar specifieke kennis voor het realiseren van een efficiëntere productie. Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten kunnen met Indiase counterparts samenwerken op het gebied van: •Viskwekerijen en productietechnologieën •Gezondheid •Ketenbenadering •Toepassing en ontwikkeling van recirculatiesystemen (Recirculating Aquaculture Systems: RAS)

Type activiteit: 
Land (locatie evenement): 
Nederland
Werelddeel: 
Europa